ראשות הממשלה: פנוי הקולניאלזם הצרפתי הוא דף של תהילה וגאווה לאומית

דמשק – סאנא

ראשות הממשלה הדגישה בהודעה שפרסמה היום, כי הזיכרון ה-78 לפנוי הקולניאלזם הצרפתי משטחי המולדת, הוא דף של תהילה, וגאווה לאומית, שרשמו האבות בדמיהם ובהקרבותיהם,אשר הניבו את עצמאות המולדת, וקבעה, כי דברי ימיהם של העמים נכתבים על ידי בניהם דרך מאבקם.

בהודעה נאמר עוד כי בני סוריה ממשכים כיום ,תוך הקרבה בחייהם, להגן על המולדת בפני הטירור ותומכיו, המעצמות הקולניאלסטיות שמנסות להשתלט על ארצות כדי לגזול נכסיה, תוך הפרת החוקים וההסכמים הבינ”ל.