פוליטקאי תשיכי: ברית נטו נושאת באחריות על המלחמות ואי -היציבות במספר מדינות

פראג – סאנא

יו”ר תנועת השלום התשיכית וסגן יו”ר מועצת השלום העולמי מילאן קריתשא הדגיש כי ברית נטו נושאת באחריות על המלחמות ואי-היציבות בלוב, בעיראק, בסוריה, ובמדינות נוסות.

אתר עיתונים פרלמנטריים התשיכי צטט את קריתשא שאמר כי כל ההתערביות שנעשו במדינות אלו על ידי ברית נטו, לא נועדו להחלת הדמוקרטיה והשלום, להפך, הן גרמו לאזרחים סבל, מוות והרס.

קריתשא הדגיש כי חברותה  של תשיכיה בברית מנוגדת לאינטרסי תושביה והיא נעשתה מבלי לאפשר לתושביה להביע את דעתם על ידי משאל-עם, וציין כי 25 שנים לחברותה של תשיכיה בברית, התברר כי חברות זו מנוגדת לאינטרסים האוביקטיביים של תשיכיה ושל אוכלוסייתה, ולמאמצים הכנים להשכנת השלום, גם באירופה וגם בעולם.