מבזקים

לא תהיה פעם שלישית

דמשק – סאנא

העתון אלת’ורה היוצא לאור בדמשק כתב תחת כותרת זו “ לא תהיה פעם שלישית”כי קרוב לשבעים שנים לנכבה השניה לאומה הערבית אם היה אפשר לאמר כי לאחר הסכם סייקס ביקו היתה הנכבה הראשונה ואחר כך כבושה של פלסטינה עלידי השלטונות הישראליים ומה שקורה במדינות הערביות אפשר לכנותו בנכבה השלישית במדה שיצליחו להנציח את מעשי הטרור שלהם בשטח.

אלת’ורה כתב כי מאז שבעים שנים הפכה פלסטינה לקורבן למעשי ההרג והחרבן מדי יום ביומו כמו שאר  העמים הפלשטינים הקריבו  בכל יכולתם כדי לזכות בחירות ובעצמאות ולא היה זה קורה אלמלא בגידתם של אחדים מהמנהיגים הערבים .

אלת’ורה כתב כי כל אחד שהגיש את שירותיו לארצות הברית ולישראל לא יועילו לו כאשר יבוא תורו. האם מנהיגי המפרציות מעניקים את החרות באמצעות התוקפנות שלהם נגד תימן לאחר שהרסו את התשתית הלאותית והכלכלית שלה.

אלת’ורה סכם כי כל המעשים והתוקפנות  של שליטי המפרציות מצביעים על כך שהם רוצים להביא לנכבה שלישית לאומה הערבית אך כל הנסיונות שלהם נכשלו הודות ציר ההתקוממות הלאומית שעומד איתן בפני התכסיסים המערביים .