שר הפנים העיראקי מודיע ​​על הקמת תא קשר משותף עם סוריה, ירדן ולבנון למלחמה בסמים