ע’ניא סרוג’י: כישרון אמנותי שמשתמשת בפחם ובצבעים בציורים שלה