שיחות סוריות – אירניות לקדום שתוף הפעולה הכלכלה המשותף

טיהראן – סאנא

שגריר סוריה באיראן ד”ר שפיק דיוב דן היום עם יו”ר לשכת המסחר והתעשייה האיראנית מוחמד נג’פי ערב בדרכים לקדום שתוף הפעולה המשותף בתחומי: כלכלה, מסחר, תעשייה, חקלאות, מדעים והשקעות, עד כדי השגת שותפות אמיתית ואיכותית ברמת היחסים האסטרטיגיים החזקים שבין שתי הארצות, וזאת לטובת האינטרס המשותף של שני הצדדים.

השגריר דיוב ציין במהלך הפגישה את חשיבות שלוב המאמצים המשותפים להשגת קפיצה איכותית בהקף שתוף הפעולה בכל התחומים, וזאת בצל התענינות צמרות שתי הארצות ורצונם של המעונינים בדבר במגזרים הרליוונטיים, בכדי להנות מהיכולות האפשריות במסגרת תוכניות ממוקדות לטובת שתי הארצות והאיזור בכלל.

השגריר דיוב ציין את תפקיד המגזר הפרטי בדמשק ובטיהראן בבצוע פרויקטים משותפים, לנוכח הסנקציות המוטלות על שני הצדדים, והצביע על הצעדים שעשו ממשלות שתי הארצות למען הדוק היחסים.

גם כן השגריר דיוב הבהיר את התמריצים וההקלות שמגישה סוריה כדי לעודד את המשקיעים כולל בכך החוק – 18 – העוסק בהשקעה זרית ולאומית בשנת 2021 ועדכוניו אשתקד, בנוסף להפחתת ערך מוסף.

נג’פי מצדו הביע את הערכתו לעדפויות ולהקלות העבודה וההשקעה המשותפת, וציין כי ארצו מיחסת חשיבות מיוחדת ליחסים ולשתוף פעולה עם סוריה בכל התחומים.