מוסקבה מוכנה להמשך ההתייעצויות הסוריות-סוריות ומקווה להגיע לג’ניבה השלישית

גניבהסאנא

הנציג הרוסי הקבוע באום שליד מוסדות  גניבה אליקסי פורודאפקין הודיע כי מוסקבה מוכנה להמשך ההתייעצויות הסוריותסוריות במוסקבה במדת הצורך לצד הצעדים של האום למען פתרון המשבר הסורי.

סוכנות נופוסתי צטטה את פורודאפקין שאמר כי במדת הצורך רוסיה מוכנה להמשך תהליך ההתייעצויות בין נציגי הממשלה הסורית לנציגי האופוזיציה במקביל לצעדי האו”ם לפתרון  המשביר הסורי.

הוא הביע את תקוותה של ארצו ש ההתייעצויות בגנבה אודות המשביר הסורי יביאו לכנוסה של וועידת גניבה השלישית .

ומצדו דובר  האום  אחמד פווזי  אמר כי השליח דהמיסטורה  יתחיל מחר בגניבה בהתייעצויות הנפרדות שלו עם כל הצדדים המעוניינים במשביר הסורי בכדי לקרב את הדיעות ביניהם.