עורך הדין של האסיר אל – מקת מטיל על הכבוש את האחריות המלאה על חייו

הגולן הכבוש – סאנא

יאמן זיידאן עורך דינו של האסיר הסורי המוחזק במעצרים של הכבוש הישראלי הדגיש שהאסיר סדקי אל – מקת אינו בקו הבריאות ,והדבר היה ברור בעת הבקור בכלא א –ג’למה שבו מוחזק .

עורך הדין זיידאן הטיל את האחריות על שלטונות הכבוש הישראלי, בכל מה שקשור בבריאותו של האסיר, ובעקר לאחר שדחו את הדרישה של צוות עורכי הדין להעבירו למחלקות נורמליות ,ולסיים את מעצרו בתנאי בדוד כפי שהוא כיום .

אל- מקת מוחזק בצינוק בדוד מאז 47 ימים על אף שהיה צריך להעביר אותו לתאי מעצר רגילים אחרי פרסום כתב האשום נגדו , וסיום חקירתו.

שלטונות ישראל מנעו מהעורך דין זידאן להגן על האסיר ומינו עורך דין אחר מצדם במקומו.

עורך הדין זיידן דבר גם על התנאים הבלתי אנושיים של החזקת האסירים בתאי מעצר מבודדים.

סמר מחמוד