מבזקים

ישיבת שיחות סוריות-רוסיות במוסקבה שעסקה במגזרים שונים ובהרחבת שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי

מוסקבה – סאנא

במוסקבה התקיימה היום ישיבת שיחות סוריות-רוסיות בראשותם של ראשי הוועדה הסורית-הרוסית המשותפת שר ענייני נשיאות הרפובליקה מנסור עזאם ושר הבנייה והשיכון הרוסי אריק ויזולין.

השיחות עסקו בהערכת מצב שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי הארצות בכל התחומים והמגזרים, וסקרו שני הצדדים את הסחר ההדדי בשני המשורים הצבורי והפרטי, ואת הדרכים להגברת הקף הסחר הדדי בהתאם לרצונם של העסקים הכלכליים בשתי המדינות, וזאת לנוכח ההצלחות הרצופות שהושגו במישור יצירת קשר בין שווקי שתי הארצות.

שני הצדדים שמו דגש על עקיפת הקשיים והאתגרים, בין השאר הפנימיים, המנהליים, הארגוניים והחוקיים, בנוסף לכך הקשיים החצוניים שיש להם קשר בסנקציות המוטלות על שתי הארצות.

שני הצדדים דנו בסדורים ובהקלות של המכס והמס הננקטים על ידי שני הצדדים כדי להקל על הליכי הסחר ההדדי והגברת התועלת הכלכלית לכל הצדדים המעוניינים בדבר.