בני הגולן הכבוש : החלטת הספוח בטלה ואינה שווה את הדיו שלה

הגולן הסורי הכבוש – סאנא

בני עמינו בגולן הסורי הכבוש חידשו את סירובם להכיר בהחלטת שלטונות הכבוש הישראלי בדבר ספוח הגולן .

בהודעה שפורסמה בעניין , הסורים הגולנים אומרים : “אנו המוני הגולן הערבי הסורי הכבוש , מבטאים בנאמנות את השתיכותנו למולדתנו האם סוריה , ורואים בהחלטה של ישראל לספח את הגולן החלטה בטלה שאינה שווה את הדיו בו נכתבה , ובמקרה זה נוסיף בנחישות להיאבק נגד הכבוש ולדבוק בערביות של אדמתנו “.

1

“המולדת שלנו חשופה בתקופה הנוכחית לקנוניה שזוממת להביא לידי חלוקתה , וגרימת המחלוקת בין בני העם , בזמן שישראל ממשיכה לעזור בידי הטרורסטים , ולקדם את פשעיהם נגד הצבא הערבי הסורי דרך הקמת “אזור הפרדה” על שטחי הגולן , כדי לנתק את הקשר ביננו לבין מולדתנו. במקרה זה אנו דוחים על הסף את כל הנסיונות החשודים האלה , כל עוד הדם הערבי זורם בעורקים שלנו . מולדתו יותר גדולה לעומת הגמדים שמנסים לפגוע בה ” – אומרים הסורים הגולנים בהודעה לציון יום השנה של החלטת ישראל הבטלה ומבוטלת לספח את הגולן הסורי לישות הישראלית .

ולציין יום השנה של המאורע ארגנו הגולנים הסורים עצרת בבית העם בכפר בוקעתה תחת כותרת /רצונם של הגולנים הדיח את ההחלטה המגונה של ישראלי . אין תחליף לזהות הערבית הסורית/ -אומרים אחינו בגולן הסורי הכבור.