השמדת קנים של טירורסטים בסביבות בארות הגז שאער שבפריפריה של חומס. הריגת ופציעת רבים בפריפריות של אדלב, חמה, ודרעה .

מחוזות – סאנא

הצבא הסורי השמיד שני קינים של טירורסטים, חסל ופצע רבים מהם בסביבות שדה הגז שאער שבפריפריה של חומס.

גם בפריפריה של אדלב הושמדו וחוסלו טירורסטים רבים על הקינים וכלי המלחמה שלהם.

גם בדרום חסלו כוחות הצבא הסורי טירורסטים רבים בפרפריה של מחוז דרעה .

ובפרפריה של חלב בצפון המדינה חוסלו ונפצעו טירורסטים רבים.