Uluslararası Toplumun Varlığını ve Tehlikesini İkrar Ettiği Teröre Karşı Mücadele Politikası Belirlenmelidir

ŞAM – Ulusal Uzlaşma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Haydar bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri özel temsilcisinin ofis müdürü Martin Griffith ile görüşmesinde; terörün varlığı ve teşkil ettiği tehlikeye uluslar arası itiraf gölgesinde bu teröre karşı mücadelede uluslar arası açık, net ve kararlı bir politika belirlenmesi gereğinin altını çizdi.

Bakan Haydar; ulusal uzlaşma ve diyalogun başarılı olmasını garantilemek için bu politikanın gereğine dikkat çekti.

Avrupalıların Suriye’nin tarihi, medeni ve kültürel zenginlik ve derinliğini idrak etmeleri gereğini vurgulayan Haydar; Avrupalıların aynı zamanda Suriye’nin Avrupa’nın kültürel ve medeni sağlam duvarını oluşturduğunu, Suriye’nin gücünün de Avrupa’yı koruduğunu bilmeleri gerektiğini ifade etti.

Mevcut süreç içinde diyaloga zemin hazırlayacak gerçekçi bir ortam hazırlama üzerine odaklanıldığını ifade eden Haydar; fakat bu diyalogun start tarihi, kimin katılacağı veya kimin yöneteceği konusunda henüz nihai bir anlaşmanın sağlanmadığını söyledi. Haydar her şeye rağmen gelecekte diyaloga hazır olmaları için ulusal uzlaşma çabalarının istisnasız tüm bölgeleri, kesimleri ve bileşenleri kapsaması gereğinin altını çizdi.
Haydar bazı bölgelere ulaşmakla birlikte ulusal uzlaşma ve diyalogun pekiştirilmesinde BM özel temsilcisinin yapıcı ve siyasi bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Griffith ulusal uzlaşma ve siyasi süreç başarısını garantileyecek geleceğe dönük bir mekanizmanın yanı sıra diyalog katılımı ve idaresine ilişkin bir mekanizmanın belirlenmesi gereğine dikkat çekerken, uzlaşmanın sağlanması halinde bu süreci tanıtma ve destekleme çalışmalarının olabileceğini söyledi.

Görüşme ardından basına açıklama yapan Bakan Haydar terörle mücadelenin Suriye ve uluslar arası toplumun önceliği olduğuna işaret ederken; bu bağlamda ortak bir proje için mekanizma belirleme gereğini vurguladı.

Haydar terörle mücadele konusunda Suriye’nin içişlerine müdahale bahanesi olmaması koşulu altında Suriye ile BM arasında geleceğe ilişkin işbirliği noktaları üzerine anlaşmanın mevcut olduğunu belirtti.

Halksal Girişimlerden Faydalanmak İçin Süreç Daha Uygundur

Ali Haydar 2Öte yandan Halksal Uzlaşma Merkez Komitesi üyeleriyle bugün bir araya gelen Bakan Haydar; ‘Suriye’de çözümün; terörle mücadeleyle birlikte ulusal uzlaşma ve diyalog yolundan geçtiğini’ belirten yeni bir uluslar arası atmosferin mevcut olmasıyla bu süreç içinde halksal girişimlerden ve ulusal uzlaşma çabalarından faydalanmanın her zamandan daha uygun olduğunu belirtti.

Haydar halksal ve sivil girişimlerin ulusal uzlaşmalarda resmi çabalardan bir nevi daha olumlu sonuçlar verme ihtimaline dikkat çekerek, bu yöndeki çabaların tüm yurtseverlere açık olduğunu ve bakanlık tarafından desteklendiğini ifade etti.

Görüşmede yurt genelinde bulundukları çalışmalar ve karşılaştıkları zorluklara ışık tutan komite üyeleri, önümüzdeki süreç içinde yapacakları çalışmalara ilişkin yeni mekanizmalar hakkında bilgi aktardılar.

Ulusal Uzlaşmaların Sürdürülebilirliğini Garantilemek Gerekiyor

Ulusalcı Viam (Uyumluluk)  Forumundan bir komite ile bir araya gelen Haydar; muhtelif bölgelerde sağlanan ulusal uzlaşmaların başarılarına dikkat çekerken, bu başarıların sürdürülebilirliğini garantileyecek icraatlar alma gereğinin altını çizdi.

Görüşmede Forum Başkanı Abdürrahman Arrabi; Şam kırsalında bulundukları tüm ulusal uzlaşma çalışmalarının sivil toplum ve halk faaliyetleri ile işbirliği içinde dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Check Also

Enfromasyon Ve Öğretim Bakanlarının Katılımıyla …Kültür Ve Ulusal Kimliğin Geliştirilmesinde Üniversitelerin Ve Medyanın Rolü Üzerine Bir Diyalog Oturumu

ŞAM (SANA) – Farkındalık, aidiyet ve kimliğin geliştirilmesinde medya kurumlarının rolü, gençliğin rolü ve kimliğimize …