Büyükelçi Sabbağ: Suriye, (kimyasal dosyasını) kapatmak için Ban Örgütü ile işbirliğine devam ediyor.

NEW YORK – Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Bessam Sabbağ, Suriye’nin (kimyasal dosyayı) kapatmak için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile devam eden işbirliğini teyit ederken, Suriye’nin üye devletlerden bu dosyanın teknik niteliğine göre ilgilenmesini bir kez daha talep etti ve önyargılı sonuçlara atlamamak ve aynı zamanda kuruluşun teknik sekreterliğini ihtiyatlı, profesyonel ve tarafsız olmaya çağırdı.

Sabbağ, bugün Güvenlik Konseyi’nin Suriye’deki (kimyasal dosya) konulu oturumunda şunları söyledi: Suriye’nin herhangi bir yerde, zamanda, herhangi biri tarafından ve koşullar ne olursa olsun kimyasal silah kullanılmasını defalarca kınadığını ve hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadığını her zaman teyit ettiğini söyledi. Sabbağ, Suriye’de bu silahların kullanıldığı ilk olayın 19 Mart 2013’te terörist grupların Halep kırsalı Han el Asel’a zehirli kimyasallar taşıyan bir top mermisi atmasıyla meydana geldiğini sonucunda çoğu Suriye Arap Ordusu’ndan olmak üzere 25 kişinin öldüğünü 110 kişinin de yaralandığını, Suriye’nin BM’den isteği üzerine olayla ilgili soruşturma ekibinin, olay mahalline gidilmediği gibi, bu güne kadar da herhangi bir soruşturma yapılmadığına dikkat çekti.

Suriye, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne Gönüllü Olarak Katıldı

Sabbağ, Suriye’nin Eylül 2013’te gönüllü olarak Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne katıldığını ve tüm stoklarının ve üretim tesislerinin imhasına, içinde bulunduğu zor koşullara rağmen 2014 yılında son verdiğini belirterek,ayrıca KSYÖ ile tam işbirliği yaptığını ve yürürlüğe dahi girmeden anlaşmanın uygulanmasına bağlı kaldığını söyledi.

Sabbagh, son dokuz yılda Suriye Ulusal Komitesi’nin, örgütün Suriye’de çalışan tüm ekipleri de dahil olmak üzere Yasaklama Örgütü teknik sekreterliği çalışanlarına 500’den fazla giriş vizesi verdiğini,reklam değerlendirme ekibi için 24 tur istişarelerin düzenlenmesini ve Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi’nin ekibin mutabık kalınan iş referanslarına bağlılığı, sözleşme hükümlerine bağlılığı ve özellikle numune toplama, gözaltı zincirini koruma, tanık görüşmeleri, kayıtlar ve belgeler ve açık kaynaklara dayanmamak için, sonuncusu geçen Kasım ayının altısı ile 12’si arasında olan dokuz tur teftişinin yürütülmesini kolaylaştırdığı ve ayrıca bilgi toplama ziyaretlerinin başarısı için tüm kolaylıkları sağladığına dikkat çekti.

Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, teknik sekreterliğin beyanname değerlendirme ekibi üyelerinden oluşan küçük bir ekibi Suriye’ye ziyaret etme ve bu ay içinde orada sınırlı faaliyetler yürütme talebini ve bu ziyareti gerçekleştirme arzusunu memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, başarılı sonuçlar elde etmek ve ayrıca Dışişleri ve Gurbetçiler bakanı ile Ulusal Komite ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Müdürü arasında gündemi üzerine anlaşmaya varılır varılmaz üst düzey istişarelerin yapılmasını memnuniyetle karşıladığını, toplantının en kısa zamanda yapılmasına beklediklerini dile getirdi.

Suriye, Sözde (Soruşturma Ve Teşhis Ekibi) Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğunu Belirtti

Suriye’nin kimyasal silahların ve üretim tesislerinin imhasına ilişkin yürüttüğü faaliyetleri içeren 109 numaralı raporunu geçtiğimiz ayın ortasında sunduğunu belirten Sabbağ, Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi’nin sekizinci tur teftiş raporunda, Suriye’nin o tur sırasında teftiş ekibine sağladığı büyük işbirliği ve kolaylıklara dikkat çekildiği belirtilerek, anlaşma kapsamında yasaklanmış herhangi bir faaliyetin olmadığını vurguladı.

Sabbağ, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin örgütün teknik sekreterliğine kimyasal silah kullanımı vakalarının sorumluluğunu belirleme yetkisi vermediği göz önüne alındığında, Suriye’nin sözde (soruşturma ve teşhis ekibi) kurmanın yasadışı olduğu iddiasını yineledi ve bunun bu ekibe gayrimeşru bir yetki vermek anlamına geldiğini vurguladı

Sabbağ, aynı zamanda Suriye’nin (kimyasal dosyasını) kapatmak için Yasaklama Örgütü ile devam eden işbirliğine atıfta bulunarak, organizasyonun teknik sekreterliğine profesyonel ve tarafsız olması ve üye devletlerin bu dosyayı teknik doğasına göre ele alması ve önyargılı sonuçlara atlamaması talebini yineledi.

Sabbağ, Suriye’nin sorumlu davranışının ve Yasaklam Örgütü ile olumlu ilişkilerinin saklayacak hiçbir şeyi olmadığını kanıtladığını vurgulayarak, bazı Batılı ülkelerin malum siyasi gündemleri adına yürüttükleri şüphecilik ve inkar uygulamaları, meseleleri daha da karmaşık hale getirmekten ve Suriye’deki (kimyasal dosyanın) kapatılmasına engel olmaktan başka bir işe yaramayacağına dikkat çekti.

Telgram Kanalımız 

Facebook Sayfamız

Check Also

Çin-Arap İşbirliği Forumu, Suriye’nin Egemenliğini Ve Topraklarındaki Saldırganlığı Reddetme Çağrısında Bulundu

PEKİN – Çin-Arap İşbirliği Forumu, Suriye’nin egemenliğini, birliğini ve istikrarını koruma ve topraklarına yönelik saldırıları …