Ekonomik Diyalog Forumu Şam’da Başladı

ŞAM – Sanayi sektörleriyle ticaret, tarım, yatırım ve finans ile ilgili işadamları ve devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla “Yatırım, Bankalar ve Küçük İşletmeler.. Üçlü Ekonomik İyileşme” başlığı altındaki Ekonomik Diyalog Forumu’nun faaliyetleri bugün Şam Sheraton Otel’de başladı.

Forum katılımcıları, mikrofinans kurumları ve bankaların yeni projeleri finanse etmek veya genişletmek için finansal araçları kullanmaları ve nihai ekonomik iyileşme üçlemesini birbirine bağlamak amacıyla temel hizmetlerini desteklemeleri hedefiyle doğru ve yapıcı çıktılara ulaşmak için yatırım projelerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hususlarında hükümetin vizyonu ve işadamları, sanayiciler, uzmanlar ve akademisyenlerin görüşleri ile özel sektörün, küçük proje sahiplerinin bakış açılarını tartışacaklar.

Forum, sanayi ve yatırım projelerine hizmet etmek için pratik ve uygulanabilir önlemlere ulaşmayı, bunlar için gerekli finansmanı sağlamayı, mevzuat, yönetmelik ve prosedürler yoluyla gerekli iş ortamını geliştirmeyi ve Suriye’deki mevcut ve gelecekteki yatırım fırsatlarını belirlemeyi amaçlıyor.

Check Also

Putin: Avrupa’da Enerji Fiyatları Hızla Artıyor

MOSKOVA – Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi çalışmaları bugün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Birlik devlet başkanlarının huzurunda …