Sağlık Bakanı: Batı’nın Zorlayıcı Tedbirleri Sağlık Sektörünün Yeteneklerini Engelliyor

ŞAM – Sağlık Bakanı Hassan el Ğabbaş, dünyanın bugün içinde bulunduğu aşamanın, tüm karmaşıklığıyla, krizlerin çokluğu ve salgın hastalıkların, özellikle de ortaya çıkan Covid-19 salgınının yayılması ve hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde zayıflıklar ve eşitsizlikler ve bunların şiddetlenmesi ışığında en tehlikeli aşamalardan biri olduğunu vurguladı.

Suriye’den Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Konseyi’nin Cenevre’de gerçekleştirilen 150. oturumdaki çalışmalarına video bağlantısı üzerinden yaptığı konuşmada Sağlık Bakanı, “”Sağlık ve ekonomik sistemleri güçlü olan ülkelerin salgını kontrol altına almakta ve hayat kurtarmakta zorluk çektiği bir dönemde, ABD ve Avrupa ülkeleri Suriye’ye cebri tedbirler ve insanlık dışı bir kuşatma uygulamaya devam ediyor. Bu da, Sağlık sektörünün önleme, teşhis ve tedavi için gerekli ekipmanı sağlama konusunda ve pandemiye yanıt vermesini engelliyor..” dedi. Bu konuda devam ederek Bakan el Ğabbaş, 23 Mart 2020’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin zorlayıcı tedbirlerin ülkelerin “Covid-19” pandemisine karşı koyma kabiliyeti üzerindeki önemli etkisine ilişkin beyanının içeriğiyle çeliştiğine dikkat çekti.

Bakan el Ğabbaş, işgal altındaki Filistin ve işgal altındaki Suriyeli Golan’daki sağlık durumuyla ilgili olarak, özellikle mahkumların sağlık durumuna ilişkin olarak, işgal makamları tarafından kasıtlı tıbbi ihmalin onları korona virüsü için kolay bir av haline getirdiğini vurgulayrak uluslararası kurumları, göreve başlama çağrısında bulundu.

El Ğabbaş, Amerikan işgal güçleri ve onların “Kasd” milislerinin işlediği, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eden eylemler nedeniyle binlerce Suriyeli ailenin yerinden edilmeye devam ettiğine dikkat çekerken, tüm Birleşmiş Milletler insani yardım kuruluşlarını, bu zorlu hava koşullarında ikamet yerlerinden açık alanlara kaçmak zorunda kalan aileleri desteklemek için her türlü acil yardım sağlamaya çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Konseyi’nin çalışmaları bu ayın yirmi dokuzuna kadar devam ediyor. Yürütme Kurulu 34 üyeden oluşurken, Sağlık Asamblesini uygulamak ve tavsiyelerde bulunmak üzere yılda en az iki kez toplanıyor.

Dünya Sağlık Asamblesi’nin geçen Mayıs ayında yetmiş dördüncü oturumunda oybirliğiyle Suriye’yi üç yıl süreyle Doğu Akdeniz Bölgesi’ni temsil eden Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulu üyeliğine seçmesi dikkat çekicidir.

Check Also

Sağlık Bakanı Cenevre’de Bir Dizi Meslektaşı İle Bir Araya Gelip İkili İşbirliği Yollarını Görüştü

CENEVRE – Dünya Sağlık Asamblesi’nin 75. oturumunun genel kurul oturumunun yan görüşmeleri çerçevesinde bugün, Sağlık …