Kabine Haftalık Oturumu Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Üretimi Artırmak ve Destek Programları Paketini Genişletmek Için Gelecek Yıl Bütçesinde Bakanlıkların Projelerine Öncelik Verildi

ŞAM – Bakanlar Kurulu, gelecek yıl bütçelerinde bakanlıkların projelerinin niteliksel olması, doğrudan ekonomik getirisi olması, daha fazla iş olanağı sağlaması ve üretimin artmasına katkı sağlaması için önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlar Kurulu, bugün Başbakan Hüseyin Arnus başkanlığındaki haftalık oturumunda, İç Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı’ndan fırın işçileri için bir teşvik sistemi uygulamasını, ekmek üretim hatlarının gerekli bakımını yapmasını ve un dağıtım prosedürlerini otomatikleştirmesini istedi.

Arnus, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için devlet destek programları paketinin genişletilmesinin, kredilerin üretim sürecini desteklemeye yönlendirilmesinin ve kredilerin aşamalı ve yararlı olarak harcanmasını sağlamak için bankalardan takip komiteleri oluşturmanın ve prosedürlerin kolaylaştırılmasının önemini vurguladı.

Öte yanda Bakanlar Kurulu, Tarım ve Su Kaynakları Bakanlıklarının valiliklerdeki sulama gerçeğine ilişkin muhtırasını ve su kullanımını rasyonelleştirmek ve çiftçilerin modern sulama gereksinimlerine erişimini kolaylaştırmak için gerekli önlemleri tartıştı.

Kabine, Hizmetler Komitesinden kamu sektörü çalışanlarının işyerlerine ve işyerlerinden ulaşımlarını güvence altına alacak çözümler bulmasını ve toplu taşıma araçlarını ve Dahili Taşıma Kurumu otobüslerini kullanarak ulaşım merkezlerini düzenlemesini ve işçiler için tüm iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini sağlamasını istedi.

Kabine, uluslararası yollarda ve şehir girişlerinde bulunan benzin istasyonlarının (Octane 95/) sayısını artırmayı kabul etti.

Kabine ayrıca, yatırımları çekmek için gurbetçilerle iletişim kurmada Suriye büyükelçiliklerinin rolünün artırılması ve Özel Komite’nin yurtdışındaki Suriyeli yatırımcılarla iletişim kurma ve geri dönüşlerini ve faaliyetlerini yürütmelerini engelleyen herhangi bir konuyu ele alma çalışmalarını etkinleştirme gereğini vurguladı.

Bakanlar Kurulu, illerde bir dizi hizmet ve kalkınma projesini de onayladı.

P.M.

Check Also

MiKdad, Suriye’deki UNIDO Projelerini Koordine Etmekten Sorumlu Olarak Emmanuel Calenzi’nin  Güven Mektubunu Teslim Aldı

ŞAM – Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Dr. Faysal Mikdad bugün, Emmanuel Calenzi’nin Birleşmiş Milletler Sınai …