Bakanlar Kurulu, Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Sınıflandırılmasının Değiştirilmesini Onayladı

ŞAM – Bakanlar Kurulu, Başbakan Hüseyin Arnus’un başkanlık ettiği haftalık oturumunda, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sınıflandırma kriterlerine ilişkin asgari ve azami sınırların, şu anki gerçekle uyumlu olarak işçi sayısı, yıllık satış hacmi ve varlıklarla ilgili terimleri kabul etti.

Kabine toplantısında, tamamlanma oranları yüzde 50’yi aşan özel sektöre ait durdurulan projelerin nihai matrisini, sivil toplum örgütleri yapısını düzenlemeyi ve gerçek verilere dayanarak güvenilir bir resmi referans sağlamayı ve çalışma mekanizmalarını iyileştirmeyi amaçlayan ilk ulusal raporunu onaylandı.

Kabine ayrıca, Menkul Kıymetler ve Mali Piyasalar Kurumu Kanunun bazı maddelerini değiştiren bir kanun tasarısını tartıştı.

Bu bağlamda Başbakan Arnus, piyasaları sıkı bir şekilde izleme, fiyatları kontrol etme ve sübvanse edilen materyallerin manipülatörlerine karşı en ağır cezaları uygulama ihtiyacını, saha gezilerinin önemini, vatandaşlarla şeffaflığı ve çeşitli alanlardaki bakanlıkların planlarının netleştirilmesini vurguladı.

Kabine, çeşitli bakanlıklardan federasyonlar ve sendikalarla iletişimi yoğunlaştırmalarını ve ulusal ekonomiyi destekleyecek kararların alınmasına katılımı etkinleştirmelerini istedi.

Kabine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na Ulusal Konut ve Konut Haritası alanında neler yapıldığına, geçen yıl hizmete giren konutların sayısına ve mevcut yılın planına ilişkin bir mutabakat sunması için talimat verdi.

P.M.

Check Also

1,65 Milyar Lira Maliyetle … Mühendis Arnus, Hisye Sanayi Kentinde Kanalizasyon ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisini Hizmete Açtı

HOMS – Başbakan Mühendis Hüseyin Arnus, Homs’taki Hisye Sanayi kentinde gerçekleştirilen işlerin değerinin 1,65 milyar …