Caferi: BM Araçlarını Çifte Standartlılık ve Siyasallaşmadan Uzak Bir Şekilde Aktive Etmenin Önemi

NEW YORK – Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dr. Beşşar Caferi, Birleşmiş Milletlerin sahip olduğu uluslararası barış ve güvenliği korumak için çifte standartlar ve siyasetten uzak bir şekilde araç ve vesilelelerini etkinleştirmesi önemini belirtti.

Caferi, BM Genel Kurulu tarafından bugün yapılan resmi olmayan istişare oturumunda, BM’nin kuruluşunun 75. yıldönümü vesilesiyle BM’nin araçlarını geliştirmek için herhangi bir sürecin BM’nin hükümet yapısı içinde tutarlı olması gerektiğine dikkat çekti

Caferi, başta uluslar için eşit haklar ve egemenlik olmak üzere, siyasi bağımsızlıklarını, toprak bütünlüğünü ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkının bulunduğu temel ilke ve misaka bağlı kalınması gereğini ifade ederek,  dünyamızın karşı karşıya olduğu en yeni meydan okuma olarak bu yıldönümünün anılmasının, uluslararası eylem araçlarını eşitsizliği ve seçiciliğe karşı koymayı garanti edecek, silahlı çatışmaları, terörizmi, iklim değişikliği ve sağlık pandemilerini önleyecek ve garanti edecek şekilde BM çalışma edatlarını aktifleştirmek için geldiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler ve çeşitli organları çerçevesinde gerçekleştirilen reform çabalarının misak hükümlerine ve üye devletler tarafından belirlenen açık yetkilere tabi olması gerektiğini, bunların üye devletlerin hükümetlerini zorunlu kılmak veya koordine etmeksizin teşebbüslerin konusu olmadığını belirten Caferi, Suriye’nin özellikle gelişmekte olan ülkeler ve en az gelişmiş ülkeler için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma alanında “hiç kimse geride kalmaz” sloganına verdiği desteği dile getirdi.

Caferi, dünya halklarının bugün, üye devletlerin hükümetlerini, 75 yıl önce ortaya çıkan korona virüsü salgınıyla yüzleşmek, böylece hayal kırıklıkları ve zorluklar karşısında zafer elde etmek için küresel kolektif dayanışma elde etme konusunda azami sorumluluğu yerine getirme konusunda en üst düzeyde sorumluluk üstlenmesini sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Check Also

Suriye ve Belarus, Yüksek Öğrenim Alanında İşbirliğini Güçlendirmeyi Tartıştı

MİNSK – Belarus Eğitim Bakanı İgor Karpenko, Suriye’nin Minsk Büyükelçisi Muhammed el-Amrani ile Suriye ve …