Korona Haberlerini Veren Ulusal Medya Çalışanları.. Muhtelif Prosedürlere Ayak Uydurmada Eğitici Ve Seferberlik Çabaları (VİDEO)

İLLER – Çoğu Suriyeli için, cep telefonları artık işe gitmek için sabahları uyandırma işlevini görmez oldu, ancak bu, Korona virüsünü ele almadaki merkezi rollerinin ve bunun resmi kaynaklardan vatandaşlara sunduğu risk ve zorlukların vurgulandığı, açıklığa kavuşturduğu ve bunları netleştirdiği ulusal medya kurumlarındaki çalışanları kapsamıyor.

SANA ajansı iç haber departmanında muhabir Enas El Saffan, komşu ülkelerde Korona virüsü enfeksiyonu vakalarının kaydedilmesinin başlangıcından bu yana, tüm ajans personelinin, özellikle İç Haber Servisi ve illerde çalışan editörlerle fotoğrafçıların, virüse yönelik mekanizma hakkında vatandaşlar arasında bilgilendirmeyi yaymak ve kamu sağlığını korumak için hükümetin aldığı önlemlere uymanın önemi konusunda bilgi materyallerinin hazırlanması için harekete geçtiğini belirtti.

İlkolkul 6. Sınıfa giden çocuğun annesi El Saffan’a göre, gazeteciliğin koşulları ve doğası, görevin yerine getirilmesinde kendisini empoze ettiğini, bakanlıklar, hastanelerin hazırlanması, sağlık ve karantina merkezleri, çeşitli illerdeki tıbbi izolasyon çabalarına ayak uydurmak için 24 saat kesintisiz çalışma gereği ve  son dakika haberleriyle teamül etmeği vurgularken, gazetecinin görevinin, resmi kaynaklardan güvenilir bilgi sağlamak ve söylentileri çürütmek için krizler ve istisnai koşullar sırasında iki katına çıktığına inanıyor.

Halep SANA muhabiri Kusay Rezzuk, hükümetin Korona virüsüyle mücadele planının başlangıcından bu yana, il ve ilgili yetkililer tarafından alınan tüm önlemlerin günlük olarak yapıldığını, ana sokaklarda, evlerde ve kamu kuruluşlarında bilgilendirme ve sterilizasyon hamlelerinin izlendiğini belirterek, medya mesajının ve  sosyal medya sayfalarında çoğalmış söylentilere karşı koymadaki görevin yerine getirilmesi önemine dikkat çekti.

Gazeteci dışında herkes evinde kalabilir, işi gereği şartlar ne kadar istisnai olursa olsun çaışmaya devam edecek diyor SANA fotoğrafçısı Kinaz Osman, gerçek fotoğrafı elde edip yayınlamak için harcanan çifte çabaya dikkat çekerek, karantina ve izolasyon merkezleriyle ilgili saha raporunun hazırlanmasında gerekli tüm sağlık gereksinimlerinin alındığına işaret etti.

SANA Fotoğraf Departmanı’ndaki Muhannad el Ceşşi  medya organlarının kullandığı muhtelif yolların istenen bilgilnedirme mesajlarının ulaştırılmasında önemli rol oynadığını belirtirken işinin 2 dakikayı geçmeyen kısa video klipleri tasarlamakla ilgili olduğunu içeriğinin ise, güzel resimler, ve cezbedici renkler kanalıyla kalabalık yerlerden uzak kalma yoluyla virüsten kurtulma yolları hakkında farkındalık mesajları içerdiğini anlatıyor.

Suriye kanalından muhabir Ahmed Vennus, vardiya sistemine göre çalışma sürelerini karşılamak için meslektaşları ile dönüşümlü olarak çalıştığını, bu aşamada insanların makale ve basın raporları hazırlanırken tüm önleyici tedbirlerin alındığını belirten önemli bir yönü olduğunu gösteriyor.

Suriye kanalındaki muhabir Hadiya el Şammat’a göre programların ve saha raporlarının oynadığı eğitim rolüne katılan program ve alan raporlarının vatandaşlara virüsle nasıl başa çıkılacağını gösteren rehberliğe, korona virüsü salgınının tehlikesini göstermek açısından yapılan girişimler, hastanelerin ve karantina merkezlerinin rehabilitasyonu gibi hükümet çabalarıyla toplum dayanışması, muhabirlerin kamerası olmadan vatandaşların gözünden uzak kalacağını ifade ediyor.

Suriye Kanalı Halep Muhabiri Fuad İzmirli de, bu şartlar altında vatandaşlara yardım etmek için gönüllü ve bilinçlendirme girişimlerine ayak uydurmak, bilgilendirmenin yayılması ve mesajı sonuna kadar yerine getirmenin gerekli olduğu yerlerde medyanın rolünün mevcut olması gerektiğini ifade ediyor

Dera Sema Kanalından Firas el Ahmet, medyanın Korona virüsü ile ilgili kapsama alanındaki rolünü kolay olmayan ve korkutmayı gerektirmeyen bir fikir olarak özetlerken, hükumetin aldığı icraatlara bağlı kalınması ve evden dıları çıkılmaması gereğine dikkat çekiyor. Lazkiye’den arkadaşı Basim Abbas ise, gazetecinin bugün ek görevi olduğunu bunun da insanları bilgilendirmek olduğunu dile getiriyor.

Gazetecinin rolü sağlık ve iç emniyet ve güvenlik kadrolarının işinden daha az kalır yanının olmadığını dile getiren Tartus Radyo ve Tv Merkezinden Meysa Salman, bugün gazeteciden istenen şeyin vatandaşları eğitirken tüm güvenliği, önlemi ve tedbiri almak olduğunu belirtti.

Check Also

SB: Küveyt’ten Gelen Bir Şahısta Yeni Koronavirüs Vakası Daha Tescil Edildi

ŞAM – Küveyt’ten gelen bir şahısta bugün yeni bir koronavirüs vakası daha tescil edildi. Böylece …