Suriye ve Yedi Ülke Corona Virüsüyle Mücadele Etmek İçin Tek Taraflı Zorlayıcı Yaptırımların Kaldırılmasını Talep Ediyor

ŞAM – Suriye’nin BM daimi temsilcisi Beşşar el Caferi de dahil olmak üzere sekiz ülkenin daimi temsilcileri, korona salgınının patlak vermesinden kaynaklanan krizle yüzleşmede bir zorluk teşkil çıkaran tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Suriye, Rusya, Çin, İran, Küba, Venezuela, Nikaragua ve DPKR ortak olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres adına gönderdikleri mektupta korona virüsünün yayılmasının zorluklarıyla karşı karşıya kalırken, bir bütün olarak dünya ülkeleri arasında eşitlik ve koordinasyonun sağlanmasına çağrıda bulundu.

Mektupta, tek taraflı ve zorlayıcı yaptırımlara maruz kalan ülkelerin bu yaptırımlardan dolayı korona virüsüne karşı aldıkları önlemlerde ve sağlık sektörinde çektikleri zorluklara işaret edilirken BM Genel Sekreterinden bu ülkelerin sağlık sektörindeki ihtiyaçlarını temin edilmesi için gerekli icraatlarının alınmasını talep edildi.

Mektup, tüm ülkelerin ekonomilerine yardımcı olmayı amaçlayan hükümetlere, kamu ve özel sektörlere Covid 19 virüsünün yayılmasının control altına alınması ve önlemesi için gerekli plan, prosedür ve stratejilerinin gerçekleştirilmesini destekleme ve finanse etme davetini içerdi.

Tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin olumsuz etkilerine işratet eden mektupta, bu yasadışı önlemlerin, hem ulusal hem de bölgesel düzeyde ulusal hükümetlerin uluslararası kuruluşlarla çalışma ve uluslararası finansal sistem ve serbest ticaret sisteminden yararlanma ve böylece hükümetlerin korona virüsü ile mücadele etme çabalarını engellendiğine ışık tutuldu.

Bahsedilen mektubu yazan ülkelerin BM daimi temsilcisleri, bu yasadışı önlemlerin insan hakları, sağlık ve gıda hakları üzerindeki doğrudan olumsuz etkilerinin yanı sıra, bu tür bir pandemi ile karşı karşıya kalmaları gereken ülkeler arasında temel işbirliği ve dayanışma sağlamanmasının gerektiğini vurguladılar.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin tek taraflı yaptırımların bir sonucu olarak herhangi bir ülkenin tıbbi ve sağlık sisteminin çöküşünden kaçınma çağrısına kendi ülkelerinin katıldıklarını ifade eden temsilciler; siyasi hesaplara, insan hayatını kurtarma çabalarını engellemeye izin vermemeye çağrıda bulundu.

Çeviri: P.M.

Check Also

Üst Üste Üçüncü Cuma Günü Olarak.. Şam’ın Çeşitli Mahallelerinde Gönüllü Hizmet Günü

ŞAM – Şam Valiliği, üst üste üçüncü Cuma günü yerel halk, STK’lar ve mahalle komiteleriyle …