Bazı İllerde Karantina ve Tıbbi İzolasyon Merkezleri Hazırlandı

İLLER – Korona virüsüne karşı koymada ihtiyati tedbirler çerçevesinde illerdeki ilgili cihetler karantina ve tıbbi izoalasyon merkezleri tahsis etmek ve gerekli cihaz ve sağlık ekipleriyle donatmayı sürdürüyor.

Lazkiye ilinde Sağlık Müdürlüğü el Haffe Ulusal Hastanesinin Genel Kurul Binasını Karantina merkezi, diğer bölümü de izolasyon merkezi olarak tahsis edip gerekli teçhizatlarla donattı.

Sağlık Müdürü Hevazin Mahluf SANA muhabirine açıklamasında, el Haffe Hastanesinin bir bölümünün karantina diğer bölümünün ise izolasyon merkezleri haline getirildiğini, Karantina merkezinde şu anda Suriye’ye gayri resmi şekilde giren ve bazılarının 14 gün olarak kararlaştırılan karantina sürelerinin bitmek üzere olduğu 18 kişinin bulunduğunu bazı testlerin ise Sağlık Bakanlığı laboratuarlarına gönderildiğine dikkat çekti.

Haseke ilinde de Sağlık Müdürlüğü, bulunması halinde isabet hallerinin tespit olacağı vakaların izolasyonu için Haseke ili Lulua Tıbbi Merkezinde bir bölüm tahsis ettiğini, şu anda gerekli tüm hijyen icraatlarının alındığını ve saat başı gerekli ilaçların bulunduğunu ve virüs hakkında sorulacak soruları cevaplamak için telefon numarasının tahsis edildiğini belirtti.

Sağlık Müdürü Muhammed Reşat Halef, Haseke ilinde şu ana kadar hiçbir virüs veya şüpheli durumların kaydedilmediğini açıkladı.

Hama Sağlık Müdürlüğü ise Şeria ve el Meştal el Ğarbi Semtlerinde iki merkez tahsis ederken, Sağlık Müdürü Cihat Abura, Şeria Merkezinin 12 odalı olduğunu, el Meştal el Ğarbi merkezinin de 9 odalı olduğunu ve bu merkezlerin gerekli teçhizatlarla donatıldığını dile getirdi.

Dera ilinde de Sağlık Müdürlüğü 2 karantina merkeziyle İzraa Ulusal Hastanesinde bir tıbbi izoalasyon bölümü hazırladı.

Sağlık Müdürü Eşref Bermo, İzolasyon merkezlerinin Hurbat Gazala’da ki Aile Tıp Merkezi ve Dera ili Yermuk Banliyösünde olduğunu ve bu merkezlerin çalışma kadro ve teçhizatlarıyla donatıldığına işaret etti.

Check Also

Üst Üste Üçüncü Cuma Günü Olarak.. Şam’ın Çeşitli Mahallelerinde Gönüllü Hizmet Günü

ŞAM – Şam Valiliği, üst üste üçüncü Cuma günü yerel halk, STK’lar ve mahalle komiteleriyle …