Esad, İdari Reform İçin Ulusal Projenin Uygulanması Aşamaları Ve Bu Konuda Başarılanlarla İlgili Toplantıya Başkanlık Etti

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün Başbakan İmad Hamis ve bazı bakanlardan oluşan, idari reform için ulusal projenin uygulanması aşamaları ve bu konuda nelerin başarıldığını içeren bir toplantıya başkanlık etti.

Toplantının başında, yolsuzluğun önlenmesi, yasa dışı kazancın azaltılması ve kamu parasının korunması amacıyla dürüstlük, eşitlik ve kurumsal şeffaflık ilkelerinin oluşturulmasında bu kanunun olumlu etkisi nedeniyle Bakanlar Kurulunda onayına sunulacak olan mali zimmet kanununun kararlaştırılmasının son hali tartışıldı.

İdari Kalkınma Bakanı Dr. Selam Safaf, yerel yönetim, çevre, bayındırlık ve barınma ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel yapı, idari yapılar ve sorunların, uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların düzeltilmesi ve nasıl ele alınacağının belirlenmesi alanlarında ulusal reform projesinin uygulanması için, üç bakanlıkta yeni örgütsel yapıyı uygulamak için atılacak adımların hazırlık aşamasındaki çalışmaların sonuçları hakkında bir sunum yaptı.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mühendis Süheyl Abdullatif, Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mühendis Hüseyin Mahluf, eski yapılardaki şişirilmiş idari yapıların sorunları, işin kalitesini ve verimliliğini artırmak ve elde etmek için yapılan mevcut insan kaynaklarından en iyi şekilde fayda sağlamak ve iş kalitesini yükseltmek için, eğitim ve rehabilitasyon kurslarını ele alan bakanlıklarının yeni organizasyonel yapısını sundu.

Kendi yönünden Maliye Bakanı Dr. Me’mun Hamdan, bakanlığın mevcut örgütsel yapısındaki boşluklar, bu boşlukların düzeltilmesi ile Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşları için en uygun idari yapıyı koymak için yürütülen prosedürleri açıklığa kavuşturdu.

Cumhurbaşkanı el Esad, üç bakanlıkta uygulanan adımlara göre bakanlıkların geri kalanında idari reform projesi için hazırlık aşamasını aynı anda uygulamaya başlamayı ve kamu kurumlarında iş verimliliğinin kalitesini artıran, katılacak olan bu kadrolardaki insan kadroları için en iyi yatırımı elde etmeyi amaçlayan bir dizi kilit nokta üzerinde çalışılması, gelecekte, bu noktalardan birinin, kamu otoritesi tarafından bir insan kaynakları haritası, iş ilanları ve iş tanımları geliştirdikten ve şişirilmiş idari yapıların, özellikle idare kurumlarına yol açan, harcamaları ve israfı artıran, işgücünün analizine dayanarak bakanlıkların sayısal personelindeki dengesizliği ele alan idari destek müdürlüklerinin azalmasına paralel olarak bakan yardımcılarının sayısını azalttıktan sonra yarışmalar düzenlemek için adil standartlar oluşturulması uygulamalarına başlamaları için yönlendirmelerde bulundu.

Toplantıya Sağlık, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanları, Uluslararası Planlama ve İşbirliği Kurumu Başkanı ile Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri katıldı.

Check Also

Caferi: Washington’un Suriye’ye Uygulandığı Tüm Zorlayıcı Ekonomik İcraatları Kaldırması Gerekiyor

NEW YORK – Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dr. Beşşar Caferi, ABD Dışişleri …