Okulların Restorasyonu, Kitap Basımı, Mesleki Ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konularında İşbirliği İçin Suriye-İran Görüşmeleri

ŞAM – Eğitim Bakanı İmad El Azb ve İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzai başkanlığında, özellikle okulların restorasyonu, kitap basımı, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve desteklenmesi konuları başta olmak üzere Suriye ve İran arasındaki eğitim işbirliğini geliştirme yollarına odaklanan görüşme oturumu  Eğitin Bakanlığı binasında düzenlendi.

Bakan El Azb, görüşmelerde İran heyeti ziyaretinin ki ülke arasındaki tecrübe ve bilgi alışverişini takip etmek ve tamamlamak için geldiğineişaret ederek, İki ülke arasındaki deneyim ve ziyaret alışverişi yoluyla eğitim yöntemlerini geliştirmenin en iyi yollarını ve araçlarını içeren anlaşmalar ve mutabakat zaptı imzalanması için geniş hatlarda kararlaştırıldığına dikkat çekti.

Kendi yönünden  Mirzai, ülkesinin öğretmenleri hazırlamak, kitapların geliştirilmesi, okulların restorasyonu ve çeşitli branşlarda eğitim desteğine katkıda bulunmak için Suriye’ye destek sağlamak için mevcut tüm yetenekleri el altında tutmaya hazır olduğuna dikkat çekerek, iki halkın çıkarına yönelik görüş, deneyim ve fikir alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çekti.

Daha sonra İran heyeti, öğrencinin bunlardan yararlanma mekanizmalarını öğrenmesini sağlayan uygulamalı bir çerçevede ulusal ve Eğitim Müfredatı Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen temel ve orta öğretim aşamaları için “STEAM” müfredatı oluşturma konulu çalıştayın bir bölümüne katıldı.

Bakan El Azb, “STEAM” öğretim programının, Suriye’nin yeniden inşası için gerekli bilgilerin entegrasyonuna, insanların yaşamlarını iyileştirmek ve sürdürülebilir kalkınma gerekliliklerini yerine getirmek için öğrenim çıktılarını uygulamak, öğrenenleri çağdaş pratik gerçeklik ve kullanım ile başa çıkmak için hazırlamak için başarılı insan kadrolarının sağlanmasına katkıda bulunduğunu açıkladı.

İranlı Bakan Mirzai ise, eğitim ve öğretim alanında çalışan kişilerin rehabilitasyonunda eğitim kurslarının ve atölye çalışmalarının önemine, çevre ile aralarındaki etkili ve aktif iletişimin ele alınmasına ve ülkelerinin eğitim ve rehabilitasyon alanındaki ortak işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Check Also

Okamora, ABD Suriye’deki Teröristleri Destekledi

BRAG – Çek Cumhuriyeti parlamento başkanı Tomyo Okamora, ABD’nin Suriye’de ve diğer ülkelerdeki teröristleri desteklediğini, …