Meclisteki Onaya Rağmen Cumhurbaşkanı Esad, Devlet Konseyi Yasasını Yüksek Anayasa Mahkemesine Havale Etti

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, bugün Halk Meclisi tarafından yakın zamanda onaylanan Devlet Konseyi yasasını, bazı hükümlerinin anayasallıklarını gözden geçirmek ve Anayasa hükümlerine uygunluklarını sağlamak için Yüksek Anayasa Mahkemesine havale etti.

Yasanın sayın Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek Anayasa Mahkemesine sevk edilmesi, Anayasanın hükümlerine uygun ve boşluklardan arındırılmış olması için Halk Meclisinin onayından sonra geldi.

Yüksek Anayasa Mahkemesi, yasaların, yasama kararnamelerinin, kanun hükmünde kararnamelerin, liste ve sistemlerin denetlenmesi, Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine yasa tasarısı ve kararnamelerin anayasası ve yasallığı hakkında görüş bildirmekle yetkilidir.

Kanun, 131 maddeden oluşmakta, mevzuatta yürürlükte olan, Anayasa hükümlerine uygun boşluklardan kaçınmayı, dava prosedürlerini basitleştirmeyi, vatandaşın idari adalet kurumuna olan güvenini arttırmayı ve yargının yetkisini arttırmadaki rolünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Check Also

İslami Birlik Konferansı İslam Mezheplerini Bir Araya Getiren Portreyle Taçlandı

TAHRAN – Tahran’da düzenlenen 33. Uluslararası İslam Birliği Konferansı, İslam Mezhepleri birliğini bir arada toplayan …