Sabbağ: Bazı Ülkeler Ajansı Kendi Ajandaları İçin İstismar Ediyor

VİYANA – Suriye’nin BM Viyana Ofisindeki Daimi Temsilcisi Bessam el Sabbağ, Suriye’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile şeffalık içerisinde tam işbirliği yaptığını söyledi. Ajansın en sonuncusu geçen yıl olmak üzere yıllık raporlarının uygulanması konusunda, kapsamlı garanti ittifakları ve yayılmaları önleme sözleşmesi gereğince Suriye’nin tam bağlılığına tanık olduğuna işaret etti.

  1. IAEA Genel Konferansı’nda bugün okuduğu bildiride Sabbağ, Ajansta en yüksek karar alma kurumu olarak IAEA Konferansının düzenlenmesinin bütün üye ülkelere ajansın çalışma yollarını ele almada ve işlevlerinin bağımsız, profesyonel ve tarafsız bir biçimde sürdürülmesini sağlamak, sapmalarını önlemek veya bazı ülkelerin dar siyasi ajandalarına hizmet etmek için bir araç olarak kullanmak için karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelme yollarında önemli bir platform temin ettiğine işaret etti.

El Sabbağ, Suriye’nin bu uğurda, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde Güvenlik Önlemleri Anlaşması’nın uygulanması konusunda IAEA Guvernörler Kurulu’nun tartıştığı maddenin, bazı ülkelerin bu ajansı siyasi ajandalarına hizmet etmek için kullanmasının olumsuz yönlerinden biri olduğunu belirterek, İsrail’in 2007’de Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ve kınanması gereken saldırganlığının, imajını zedelemek, siyasi baskılar uygulamak ve abluka altına almak hedefiyle, Suriye’ye yönelik bir saldırı platformu olarak kullanıldığına işaret etti.

Sabbagh, Suriye’nin ajansla tam bir şeffaflık içinde işbirliği yaptığını ve bunun ajansın, en son 2018’de olmak üzere 2018’de olan garantilerin uygulanması konusundaki yıllık raporlarının Suriye tarafından Kapsamlı Garanti Anlaşması ve Yayılmayı Önleme Sözleşmesi gereğince, yükümlülüklerini tam bağlılıkla yerine getirdiğini söyledi.

Sabbağ, “İsrail’in nükleer gücü” başlıklı Genel Konferans’ın 53. oturumundaki kararın, uluslararası toplumun, nükleer silahların yayılmasının Orta Doğu’da güvenlik ve istikrara yönelik tehdidi konusundaki endişelerini açıkça ifade ettiğini, ayrıca İsrail’in nükleer yetenekleriyle ilgili ciddi endişeler hakkında net bir mesaj gönderdiğini belirterek,

düşman İsrail varlığını Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasına katılmaya ve tüm nükleer tersanelerinin kapsamlı IAEA önlemleri altına alınmasına çağrı yaptı.

Sabbağ, “İsrail” in sözleşme çerçevesinin dışındaki nükleer gücü ve kapsamlı koruma anlaşmaları çerçevesinin dışında kalmasının, yayılmayı önleme sistemine ciddi bir tehdit oluşturduğunu, Orta Doğu’da güvenlik ve istikrar için de bir tehdit oluşturduğunu ayrıca uluslararası barış ve güvenlik için de tehdit oluşturduğunu yineledi.

Sabbağ, düşman İsrail varlığının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Sözleşmesine, kapsamlı kitle imha silahlarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili diğer uluslararası anlaşmalara katılmaması ve büyük nükleer güce sahip olmasının, sözleşmeye bağlı kalmama durumlarından söz etmesine olanak vermediğini vurguladı.

Sabbağ, verimli ve etkili sonuçlar elde etmek için önümüzdeki Kasım ayında New York’ta yapılacak konferansa katılan tüm ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olan Suriye’nin, kararı destekleyen ülkelerin bir kısmının verdiği desteği takdir ettiğini belirterek, 1995 yılında bu konferansı yapmak için, ancak aynı şekilde konferansa katılmak istemeyen ve 1995 yılı Ortadoğu kararının uygulanmasını engelleyen ABD’nin yıkıcı rolünü kınadı.

Sabbağ ayrıca, Suriye’nin ajansın nükleer teknolojiyi üye ülkelere kalkınma planları için yayma çabalarına duyduğu takdirini ve programın teknik işbirliği konusundaki rolünü takdir ettiğine dikkat çekti.

Çeviri: S. Şahhut.

Check Also

Roma Türkiye’ye Silah İhracatını Askıya Almayı Planlıyor

ROMA – İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ülkesinin Suriye topraklarına yönelik Türk saldırganlığı sonucunda …