Hasat Mevsiminde Altın Başaklar.. Berketli Hayır Mevsimi (Video-Fotoğraflar)

ŞAM KIRSALI – Sabahın ilk ışığında çiftçi Abdulrezzak Ahmet Şam Kırsalı Kisve Beldesinden hasat zamanı gelen sarı altın başaklarıyla dolu buğday arazisini biçmek üzere Beldesi çiftçileriyle birlikte sevgi, işbirliği ve bereketli bir mevsim umuduyla sıcak toplum havası içerisinde yola çıkyorlar.

Yakıcı güneş ışınlarıAhmet ve arakdalarının gülümsemeleriyle karışarak kadın, erkek ve çocuklardan oluşan çiftçilerin yüzlerini sevinç dolduruyordu.

Bir sonraki adımın mahsüllerini Hububat Genel Kurumuna teslim edilmesi olması ve ulusal gıda güvenliğini pekiştirmek için harcadıkları çabalar ve zor çalışma şartlarını görmezden geliyorlar.

Doğal olarak hasat mevsiminin, Şam Çiftçiler Birliği Başkanı Nasır el Habbut’un SANA mubabirine yaptığı açıklamaya göre, her yılın Mayıs ayında başladığını, buğday ve arpa başaklarının sarı hale geldiğini ve çiftçilerin ya biçer döver yada el tırpanlarıyla hasat ettiklerini, hasat edilen bugdayları toplamada ise başkalarının da kendilerine yardımcı olduklarını dile getirdi.

Daha sonra ise buğday ve arpaların yığınaklar haline getirilerek araçlarla tanelerinin samandan ayrıştırıldığını ifade etti.

El Habbut’a göre Kisve Beldesinde bu yıl biçilen arazinin 37 bin dönüm arpa, 17 bin dönüm sulanmış buğday olduğunu bu oranın geçen yıllara oranla çok iyi olduğunu dile getirdi.

Check Also

Kabine 2020 Yılı Bütçesindeki Harcama Yönelimlerini Belirledi

ŞAM – Bakanlar Kurulu, 2020 yılı devlet bütçesindeki harcamaları belirledi. Bütçe harcamaları, silahlı kuvvetlerimizin direncini …