Türk Rejimi Afrin’i Bölme ve Azletme Duvarı Örerek Uluslararası Kanunları İhlal Ediyor

HALEP – Suriyelilere karşı suçlarını devam ettirmek ve uluslararası kanunlara yeni ihlalde, Türk rejim kuvvetleri, Suriye topraklarının bölünmez parçası ve bölgeyi birbirinden bölmenin bir bölümü olarak doğal coğrafi çevresinden azletmek için Kuzey Halep kırsalu Afrin kenti çevresinde beton duvar örmeye başladı.

Yerel kaynaklar ve mutabık medya raporları, “Türk işgal kuvvetlerinin geçen bir hafta içerisinde Afrin’i kuzey Halep bölgelerinden ayırmak için Celbel Köyünde, kuzeyde Mreymin Köyünden güneyde Keymar’a güneybatıda Celbel Beldesine kadar azletmek için beton duvar inşa etme çalışmalarını tamamlamak üzere sivillerin ev ve mülklerinin bulunduğu geniş yıkım eylemleri uyguladığını ifade ediyor.

Kaynaklar, Suriye toprakları dahilindeki bir bölgede gözetleme kuleleriyle birlikte 70 km’lik duvar örmek için acil plan plandan söz ediyor.

Kaynaklara göre, Türk rejim kuvvetlerinin Suriye ile sınır boyunca kararlaştırılan ve 711 km’lik duvarı tamamlamak üzere 564 km’lik inşasını tamamladığını sadece Afrin yakınlarındaki bölümün kaldığını söyledi.

Türk rejiminin Suriyeli Afrin bölgesinde inşa etmeye çalıştığı duvar, İsrail  işgal varlığının işgal edilen Filistin topraklarında tek halkı bölmek, istenmeyen işgal ilkelerini pekiştirmek ve zaman kazanmak için inşa ettiği  ırkçı ara duvarın inşasına benzer bir yolla, bir yıl önce, Türk işgal kuvvetleri ve paralı askerleri tarafından Afrin kasabasını işgal ettikten sonra, içeriğini ve hedeflerini taklit ederek, saldırgan terör örgütlerinin işlediği saldırı ve suç eylemlerini tamamlamak için geliyor.

Meşruiyetsizlik, düşmanlık, uluslararası kanun ve yasaların üstünden sıçramak ve göz ardı etmenin fasıllarını bugün Suriye toprağını işgal etmek ve Afrin’i anavatandan bölecek bir duvar örmekle tamamlayarak, terör örgütlerine sonsuz destek, insanları ve taşları, Afrin bölgesinde taammüden ve doğrudan ömrü beşeriyetin ömrü ile aynı olan tarihi eserleri bombalamak, Türk, Amerikan ve Fransız tarih bilimci ve uzmanların bölgeye Türkiye topraklarından Suriye topraklarına girerek Erdoğan rejiminin kolaylıkları ve desteğiyle bu tarihi eserleri kaçırmakla dolu olan Türk rejiminin defterine ekleniyor.

Çeviri: S. Şahhut.

Check Also

Sabbağ ve Abdullahyan İki Ülke Arasındaki Parlamento İlişkilerini Geliştirme Yollarını Ele Aldı

ŞAM – Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, bugün, İran Uluslararası İlişkiler Danışma Konseyi başkan yardımcısı …