El Esad: Terör Edatları Başarısız Olunda Türkiye’yi Kullanıyorlar (video)

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün tüm illerden belediye başkanlarıyla buluşmasında yerel seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılmalarının, Suriye halkı ve devletinin gücünü kanıtladığını belirtti.

Bu Devletin Gücünü Kanıtlıyor

Cumhurbaşkanı el Esad yerel seçimlerin belirlenen tarihte anayasa ve kanunlara uygun şekilde yapılmalarının, Suriye devletinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme gücüne sahip olmayan başarısız bir devlet olmasına bahis oynayanların kaybettiğini gösterdiğini söyledi.

Yerel idarelerin rollerini pekiştirmeleri amacıyla alınan anayasal icraatlar ve düzenlemelere dikkat çeken el Esad; 107 nolu kanunnamenin yerel idareleri etkinleştirme açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Yeni Süreçte Yerel İdarelerin Rolü Pekişecek

Cumhurbaşkanı el Esad sahasal durumların iyileşmesi ve teröre karşı zaferlerin ardından yerel dairelerde tüm alanlarda gayet olumlu ve önemli yansımaları olacak nitelikli ataklar için fırsatların doğduğunu belirtti.

Yerel idare birimlerinin görev ve inisiyatiflerinde meydana gelen gelişmelere işaret eden el Esad; günümüzde yerel idare birimlerinin merkezi idareye bel bağlamadan görevlerini yerine getirebildiklerini ifade etti.

Yerel düzeyde kalkınsal projelerin hayata geçirilmesi önemini belirten el Esad; devletin stratejik projeleriyle bütünleşen bu kalkınsal projelerin beşeri ve mali yatırımlar sayıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı el Esad yerel idare kanunun olumlu yanlarından birinin, kaynakları idare eden yerel toplumların kalkındırılmasına katkıları genişletme niteliği olduğunu ifade etti.

Suriye’yi Bölme Planı Suriye ile Sınırlı Değildir

Suriye ve halkından yana olduklarını iddia eden bir kısım devletlerin radikal örgütler dahil teröre muhtelif tür desteğe dayandığına dikkat çeken el Esad; aynı zamanda devletin yetki ve otoritesini zayıflatma amacıyla ademi merkeziyet politikanın uygulanması çabalarını pazarlamaya çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı el Esad Suriye’yi parçalama, bölme ve zayıflatma planının yeni olmadığına dikkat çekerken; bu planların sadece Suriye’de sınırlı olmayıp tüm bölge ülkeleri ve halklarını hedef aldığının altını çizdi.

Tüm Desteğe Rağmen Görevlerini Yerine Getiremediler

Terörden kurtarılan her karış toprakla birlikte bir vatan haini ve işbirlikçinin yok edildiğini ifade eden el Esad; çünkü yıllardır onları destekleyip edat olarak kullanan işverenlerinin onlardan vazgeçtiklerini söyledi.

El Esad bir kısım insanların kendilerini satma ve düşmanla işbirliğine bahis oynadığına dikkat çekerken; işverenlerinin her türlü desteğine rağmen destekçilerinin kendilerinden istedikleri görevleri yerine getiremediklerini söyledi.

ABD’nin tüm dünya ve halklarını hegemonyasına alıp sömürme planının değişmediğini ifade eden el Esad; Suriye halkının mücadele gücü ve ısrarının daha da pekişip daha çok irdelendiğini kaydetti.

İşbirlikçiler Bunu İrdeleyemediler

Cumhurbaşkanı el Esad vatanın satılık bir mal olmadığının altını çizerken; hırsız olmayan dürüst, sorumlu ve vatansever sahipleri olan kutsal bir şey olduğu vurguladı.

El Esad tüm bu yıllardan sonra düşmanla işbirliği yapanların insanın gerçek bağlılığı ve kimliği haricinde hiçbir şeyin insana değer katmayacağını öğrenemediklerini vurguladı.

Yegane Yol Silahları teslim Edip Uzlaşmaya Katılmaktır

Cumhurbaşkanı el Esad yanlış yoldan dönmenin yegane yolunun yerel uzlaşmalara katılmak ve silahları devlete teslim etmek olduğunun altını çizdi.

Suriye’nin halkı, müttefikleri ve dostlarıyla birlikte terör ve destekçilerine karşı sağladığı başarılara dikkat çeken el Esad; terörün ağır hezimete uğratıldığını belirtti.

Zafer Birbirimize Karşı Değil, Hep Birlikteliğimizin Zaferidir

El Esad Suriye halkının farklı bileşenleri ve kesimlerinin omuz omuza verip birlik beraberlik iradeleri olmasaydı vatanı savunmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Suriye halkının tarihi derin köklere sahip asil bir halk olduğunu ifade eden el Esad; Suriyelilerin birbirine karşı değil de hep birlikte zafer kazandıklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı el Esad bir kısım vatandaşların vatana bağlılıkları ve vefalarının olmamasının dış düşmanların Suriye ve halkını hedef almada fırsat olarak kullandıkları durum olduğunu belirtti.

Terör Nedeniyle Tehcir Edilen İstisnasız Tüm Vatandaşların Dönmelerine Özen Gösteriyoruz.

Suriye devletinin terör nedeniyle yurtiçinde ya da yurtdışına tehcir edilen istisnasız her vatandaşı güvenli ve onurlu bir şekilde evine iade etme çabası ve özeninde olduğunun altını çizen el Esad; tehcir edilen Suriyelilerin acılarına son vermenin tek yolunun evlerine dönüşleri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı el Esad Suriyelilerin vatanlarına geri dönüşlerini aksatan ve çabaları sabote edenlerin bu meseleyle ilgileri olan devletlerin bizzat kendileri olduğunu vurgularken; bu devletlerin krizin başlamasından önce bile Suriyeli mülteciler için yaptıkları hazırlıklara dikkat çekti.

Mülteciler Meselesi Siyasi kart Olarak Kullanılıyor

Suriyeli mülteciler meselesinin terörü destekleyen devletlerde yetkililerin fırsat kullandıkları bir yolsuzluk kaynağı olduğunu ifade eden el Esad; Suriyelilerin vatanlarına dönmelerinin bu devletlerin yetkililerini siyasi ve maddi kazançtan mahrum edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı el Esad Suriyeli mülteciler meselesinin dış güçler ve bir kısım devletler tarafından Suriye devletine karşı baskı ve kınama aracı olarak kullanılma çabasından ibaret olduğuna dikkat çekti.

Terörü destekleyen ve edat olarak kullanan dış güç ve devletlerin mülteciler meselesini siyasi kart olarak kullandığına dikkat çeken el Esad; Suriye’nin buna izin vermeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı el Esad terör nedeniyle vatandan tehcir edilen tüm Suriyelileri vatana ve evlerine dönmelerine davet ederken, vatanın istisnasız tüm Suriyelilerin ortak vatanı olduğunu belirtti.

Hala Düşmanların Bölücü Planlarının Tuzağına Düşenler Var

Suriyelilerin ulusal bilinçlerinin, henüz bunu irdelemeyen düşmanların zehirli planlarını suya düşürdüğünü ifade eden el Esad; bir kısım insanların hala düşmanların hazırladıkları bölünme tuzağına düştüklerini söyledi.

Diyalogun mutlak bir gereklilik olduğunu belirten el Esad; fakat yapıcı ve olumlu diyalog önerileri ile bölücü ve ayırımcı öneriler arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı el Esad bölücü ve yapıcı olmayan öneriler yerine birleştirici ve ortak şeylere odaklanılması gereğinin altını çizdi.

Eleştiriler Gerçekçi ve Yapıcı Olmalı

Görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde eleştirinin mutlak bir gereklilik olduğunu vurgulayan el Esad; fakat bu eleştirilerin gerçekçi, yapıcı ve dürüst olması öneminin altını çizdi.

El Esad diyalogun verimli olup tepkilere değil de gerçeklere dayalı olması gerektiğini vurgularken; böyle bir diyalogun gerçek sorun sahibi ile fırsatçılar arasında fark ayırdığını ifade etti.

Sosyal paylaşım araçlarının Suriye’deki durumların kötüye gitmesine katkı sağladığını kaydeden el Esad; bu araçların edat olarak kullanıldığını söyledi.

Dört Çeşit Savaşla Karşı Karşıyayız

Cumhurbaşkanı el Esad Suriye’nin katı ve zalim yaptırım ve kuşatmaya maruz kaldığının herkes tarafından bilindiğini ifade ederken; herkesin bu durum karşısında olumlu ve işbirliği içinde olması gerektiğini belirtti.

Suriye ve halkını hedef alan muhtelif yönlü savaşın bitmediğini belirten el Esad; vatandaş ve yetkililer dahil herkesin bunu bilmesi gerektiğini kaydetti.

El Esad Suriye ve Suriyelilerin önünde 4 savaş bulunduğuna işaret ederken, ilk savaşın terörle mücadele, ikinci savaşın kuşatma ve yaptırımlarla mücadele, üçüncü savaşın internet ve gerçekleri çarpıtmakla mücadele savaşı, dördüncüsünün ise yolsuzlukla mücadele savaşı olduğunu belirtti.

Son süreç içinde mutfak gazı dahil yaşanan krizlere işaret eden el Esad; bunun nedeninin ilgili kurumlar ile vatandaşlar arasında gereken şeffafiyetin olmaması olduğunu kaydetti.

Önümüzdeki Süreç Ciddi Bir Teyakkuz Gerektiriyor

Cumhurbaşkanı el Esad; mevcut süreç içinde ciddi bir teyakkuz içinde olunması gereğini ifade ederken; çünkü teröristleri edat olarak kullanıp destekleyen dış güçlerin edatlarının başarısızlığı ve yenilgileri ardından Suriye halkı içinde kaos yaratmaya çalışacaklarına vurgu yaptı.

Yaptırımlara Karşı Koyma Savaşıyla Karşı Karşıyayız

Mevcut süreç içinde meydan okumaları ve zorluklara dikkat çeken el Esad; temel meydan okumanın yaptırımlar gölgesinde vatandaşların temel gereksinimlerini temin etmek olduğunu belirtti.

El Esad yaptırım ve kuşatma savaşının mevcut gerçek bir savaş olduğunu ifade ederken; askeri savaşlar gibi vur kaç savaşı niteliğinde olduğunu söyledi.

Sözlerine devam eden el Esad sorun sahibinin boş ve kuru sözlere ihtiyacı olmadığını, asıl ihtiyacının sorunlarına ve acılarına son verecek pratik çözümler olduğunun altını çizdi.

Meclislerin Bu Bağlamda Önemli Rolleri Var

Bir devletin ne derecede dürüst, nezih ve güçlü olup kusursuz bir anayasaya sahip olsa da yurdun her noktasının merkezi olarak düzgün şekilde idare edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden el Esad; dolayısıyla yerel meclislerin bu bağlamda önemli bir rolü olduğunun altını çizdi.

Suriye’nin güzel ve güçlü kanunları olduğuna dikkat çeken el Esad; fakat kriter ve mekanizmaların zayıf olduğunu söyledi. El Esad güçlü mekanizma ve kriterler olmadan sorunları doğru ve etkin bir şekilde çözmenin zor olduğunu ifade etti.

Acıların hak ve hukukları arayıp uğruna mücadele etme gerekçesi olduğunu ifade eden el Esad; fakat gerçeğe zulüm etme gerekçesi olmaması gerektiğini söyledi. El Esad gerçeğin de Suriye ve halkını hedef alan savaş, terör ve yaptırımların mevcut olduğundan ibaret olduğuna dikkat çekti.

Asıl Büyük Zorluk İdeolojileri Yapılandırmaktır

Cumhurbaşkanı el Esad önümüzdeki süreç içinde en büyük zorluğun altyapı ve hizmet kurumlarını yeniden yapılandırmak değil de; insanların akıllarını ve psikolojilerini rehabilite edip yapılandırmak olduğunu ifade etti.

Suriye ve halkının düşmanlarının bu savaşın başından beri yıkılmış bir altyapı bırakacaklarını ve Suriyelilerin bu altyapıyı yeniden yapılandırabileceklerini bildiklerine işaret eden el Esad; fakat asıl önemli olan ideolojik yapıyı yapılandırmak olduğunu belirtti. El Esad bu meselede de kesinlikle başarısız olunmaması gerektiğinin altını çizdi.

Sadece Suriyeliler Tarafından Belirlenecek

Cumhurbaşkanı el Esad metin bir toplum ve güçlü bir devlet yapısının ilke ve değerlere tutunmayı pekiştirdiğini ifade ederken; Suriye ve Suriyelilerin geleceğinin sadece ve sadece Suriyeliler tarafından belirleneceğinin altını çizdi.

Devletin egemenliği ve bütünlüğünün kutsal bir şey olduğuna vurgu yapan el Esad; dış saldırılar ve teröristler tarafından ihlal edilmesinin egemenliğin cevheri olan ulusal bağımsız karardan vazgeçmek anlamına gelmediğini belirtti.

Anayasa Pazarlık Konusu Olamaz

Cumhurbaşkanı el Esad Suriye anayasasının kesinlikle pazarlık konusu olmayacağını vurgularken; Suriye düşmanlarının Suriye vatandaşlığına sahip edatları ve işbirlikçileri aracılığı ile hedeflerine ulaşmalarına kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti.

Suriye ve halkına düşman devletlerin hala çözüm çabalarını engellemeye ısrarlı olduklarını ifade eden el Esad; özellikle Soçi ve Astana gibi ciddi süreçleri sabote etmek için ellerinden gelen her gayreti göstermekte olduklarını söyledi.

Misaka Uygunsa Memnuniyetle Karşılarız

Birleşmiş Milletlerin rolü konusunda ise el Esad; bu rolün BM misakı kapsamında olması halinde memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Yurtsever ulusalcı bir taraf ile düşmanlarla işbirliği yapanlar arasında diyalogun olmayacağını belirten el Esad; vatanı koruyan şeyin Suriye halkının mücadelesi ve orduyla omuz omuza vermesi olduğunun altını çizdi

Edatları Terörün Hezimetinden Sonra Türkiye Rolü Başlıyor

Suriye ve halkına karşı komplo hazırlayanlar edat olarak kullandıkları terörde başarısız kaldıklarını belirten el Esad; bunun ardından da Suriye’nin kuzeyinde taşeron olarak Türkiye rejimi rolünü etkinleştirmeye geçtiklerini söyledi.

Suriye’nin istisnasız her karış toprağının terör ve destekçilerinden kurtarılacağını vurgulayan el Esad; devletin izin ve onayı olmaksızın Suriye’ye giren istisnasız tüm güçlerin düşman işgalci güç sayıldığının altını çizdi.

ABD Sizi Satacak

ABD’nin destekleyip edat olarak kullandığı gruplara seslenen El Esad; “ABD sizleri kesinlikle korumayacak ve daha sonra sizleri pazarlık edatı olarak kullanacak. Sizleri ancak ve ancak Suriye ordusu savunabilir…” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı el Esad tüm Suriyelilerin aynı hendekte olup namlularını birlik beraberlik içinde düşmana yönelmeleri halinde hiçbir tehdidin onları korkutamayacağını ifade etti.

Acıları Ancak Bu Şekilde Telafi Ederiz

Suriye ve halkının bunca yıldır verdiği kayıplar, yaşadığı acılar ve hüzünlere işaret eden el Esad; bunun ancak ordunun şanlı zaferleri ve şehitlerimizin kanlarının heder gitmesine izin vermemekle mümkün olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı el Esad Suriye’nin kaçırılan ve rehine tutulan vatandaşlarını unutmasının mümkün olmadığını vurgularken; yüzlercesinin kurtarılması ardından geri kalanlarının da kurtarılması için gereken her gayretin gösterileceğini belirtti.

Vatandaşların güvenini kazanma gereğinin altını çizen el Esad; belediye meclislerinin etkinliği ve çalışmaları konusunda onu ikna etme önemini ifade etti.

Şehitlerimize Gereken Her Destek Sağlanacaktır

Şehit aileleri ve yaralı gaziler konusunda ise el Esad; devletin bu kahramanlara gereken desteği sağlamasının kutsal bir görev olduğunu belirtti. El Esad bu mevzuda devletin yanı sıra tüm vatandaşlar ve sivil toplum kurumlarına rol ve sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı el Esad istikrar ve güvenliğin tam olarak sağlanması için muhtelif şekilleri, adları ve yöntemleriyle terörün tamamen yok edilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan ABD’nin Uşağıdır

Türkiye rejimi başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini olayların seyrinde etkin olarak göstermeye çalıştığına dikkat çeken el Esad; aslında Erdoğan’ın sadece ABD’nin küçük bir uşağı olduğunu ifade etti.

El Esad Erdoğan’ın tehditler savurma ya da sabrının taştığını söylemesine işaret eden el Esad; ihvancı Erdoğan’ın temin etmeye çalıştığı “güvenli bölgenin” Suriye ve halkına karşı savaşın ilk yılından beri kurmay çalıştığı bölgenin aynısı olduğunu söyledi. Erdoğan’ın aslında Suriye’nin kuzeyi ve doğusuna girmek için ABD’den yardım ve izin almak istediğini belirten el Esad; fakat daha önce ABD’nin terörü edat olarak kullanmasıyla Türkiye rolünün henüz zamanı gelmediği için izin vermediğini kaydetti.

El Esad fakat Suriye’de birçok bölgenin kurtarılması ardından durumların ABD ve müttefikleri açısından kötü sayıldığını kaydetti. Bunun üzerine Türkiye’nin rolünü etkinleştirme gereği duyduklarını söyleyen el Esad; bunun içinde henüz terörden kurtarılmayan İdlib’in yanı sıra ABD hesabına faaliyet gösteren silahlı grupların bulunduğu bölgeler kaldığını sözlerine ekledi.

El Esad her şeye rağmen Suriye’nin her karış toprağının terör ve dış güçlerden arındırılacağını, Suriye’nin izin ve onayı olmaksızın bulunan herhangi bir yabancı gücün de düşman güç sayılacağını vurguladı. Bu meselenin ne politik tutum ya da devlet görüşü olmadığını ifade eden el Esad; tartışmaya kabil olmayan bir ulusal vizyon olduğunu vurguladı.

Check Also

Sayın Esma Esad Genç Keşifçiler Kampını Ziyaret Etti Şehit Çocuklarının Aktivitelerine Katıldı

ŞAM – Sayın Esma Esad bugün Lazkiye kırsalı Maşkita bölgesindeki Tarikiye Beldesinde “Genç Keşifçiler” Kampını …