Halk Meclisi Sosyal Sigortalar Kanun Tasarısını Karara Bağladı

ŞAM – Halk Meclisi bugün Muhammed Cihad Lahham Başkanlığında düzenlediği oturumda 1959 yılı 92 sayılı  sosyal sigortalar kanun hükümlerinin düzeltilmesini içeren kanun tasarısını kanunlaştırdı.

İşçi Bakanı Halef Abdullah, kanun düzenlemelerinin kurum çalışmalarının karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak ve işçilere yeni avantajlar sağlayarak dünya standartlarına taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan ayrıca, yurt dışında çalışan işçilere emeklilik, sakatlık ve ölüm sigortasını temin ettiğine dikkat çekti.

Meclis, banka kredileriyle ilgili kanun tasarısını anayasal ve yasal işlerden sorumlu komitelere tasarıyla ilgili rapor hazırlamak üzere havale etti.

Meclis, banka temel ve temyiz mahkemelerinin her ilde kurulmasıyla ilgili kanun tasarısını da tasarısını anayasal ve yasal işlerden sorumlu komitelere tasarıyla ilgili rapor hazırlamak üzere havale etti.

Meclis, yeminli tercümanların çalışmalarını düzenlemeyi içeren kanun tasarısını da anayasal olarak gözden geçirilmesini araştırmak için anayasal ve yasal işlerden sorumlu komitelere havale etti.

Halk Meclisi Pasaportlar ve belgelerin çıkarılmasıyla ilgili kanun tasarısını da kara bağlayarak kanunlaştırdı.

Oturuma Halk Meclisi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hasip Şemmas katıldı.

Check Also

Ulusal Deprem Merkezi: Son 24 Saatte 8 Hafif Deprem Kaydedildi

ŞAM – Ulusal Deprem Merkezi, izleme istasyonlarının son 24 saat içinde 8 deprem kaydettiğini ilan …