מבזקים

נאומו של הנשיא אסד בישיבת הפתיחה של וועידת משרד החוץ והתפוצות