מבזקים

אנשים מצריים קראו להחזיר את היחסים הדיפלומטיים בצורה מלאה בין מצריים לסוריה

קהיר – סאנא

פולטקאים, צירי פרלמנט, ואנשי תקשורת מצריים קראו לצורך להחזרת היחסים הדיפלומאטיים בצורה מלאה בין מצריים לסוריה.

גם כן אשים אלה קראו בהודעה שפרסמו למדינה המצרית לתאם בצורה מלאה עם סוריה במלחמתן המשותפת נגד כוחות הטרור התכפירי, שמבצעים את התוכניות הציוניות-אמריקאניות, ולתפעל הסכם ההגנה המשותף בין שתי הארצות כדי לצאת למלחמה המשותפת נגד הטרור על כל ארגוניו.

האשים הדגישו בהודעה שעליה חתמו 95 אשים מצריים, בהם מנהיגי מפלגות, נאמר כי סוריה נקטה למשך כשבע שנים עמדה מגינה על שאלות האומה הערבית, ומתנגדת לכל התוכניות הציוניות-אמריקניות הנוכחיות, ובלמה בגבורה את הקנוניה ששמה לה למטרה להפיל את המדינה הסורית אך החזקת המעמד שגלו העם, ההנהגה, והצבא הערבי הסורי, טרפדו קנוניה זו.