חגיגות חלוצי אל-בעת’ באולם אל-ג’לאא שבדמשק תחת הסיסמה.. “תודה רוסיה”