הנשיא אל-אסד בראיון עם עיתון ” ויסרנגי ליסת ” הקרו’אתי