סוריה ובילרוס חתמו על הסכם לשתוף פעולה בתחום יצור הדדי לתרופות ולמיכשורים ריפואיים

ז’ניבה – סאנא

שר הבריאות ד”ר נזאר יאזג’י חתם עם עמיתו הבילרוסי ד”ר פאסיל זארקו בז’ניבה היום על הסכם לשתוף פעולה בתחום יצור ואספקת הדדית לתרופות ולמיכשורים ריפואיים,וזה בשולי פעילות המושב ה /69/ לארגון הבריאות הבינלאומי.

השר יאזג’י הבהיר כי הסכם זה ירחיב את תחומי שתוף הפעולה ביצור ואספקה הדדית לתרופות ולמיכשורים ריפואיים לפי החוקים הלאומיים הקמים בשתי הארצות,והוסיף כי לפי הסעיף השלישי בהסכם שני הצדדים ישתפו פעולה ביצור משותף לתרופות ולמיכשורים ריפואיים ובשווק מוצרים אלה בשווקים בחוץ, בנוסף לבצוע תוכניות השקעה רליבנטיות ,ולפתוח מדעי לתרופות ולמיכשורים חדשים.

שר הבריאות הבילרוסי אמר כי הסכם זה נכנס לתוקפו מתאריך חתימתו וימשך לשנה אחת ויתחדש אוטמטית לתקופה דומה, וציין את התעניניות בלרוס הרבה בפתוח יחסי שתוף פעולה בתחום בריאותי בין שתי הארצות.