הודעה עיתונאית של המועצה המיעצת לנשים המשתתפת בדיאלוג הסורי-סורי בז’ניבה