יחידות של הצבא הערבי הסורי החזירו את הביטחון והיציבות לעיירה עתמאן בפרבר דרעה