המפקדה הכללית של הצבא הערבי הסורי : פריצת הכתר נגד הכפרים נופול ואלזהראא מהווה מכה מוחצת לפרוייקט הטרורסטי ולתומכים בו באזור