יו”ר המשלחת הסורית לג’ניבה ד”ר בשאר אלג’עפרי כנס מסיבת עיתונאים