ההצהרות של ראש המשלחת הסורית לדיאלוג הסורי –סורי בג’ניבה ד”ר בשאר אלג’עפרי