יחידות הצבא הערבי הסורי החזירו את הביטחון והיציבות לשני הכפרים אלכבאסין ואלזנכחיה בפרבר הצפון מזרחי של חמה