הודעת הפקוד הכללי של הצבא בדבר החזרת הביטחון לעיר שיך מסכין ביום 26/1/2016