מבזקים

הצבא הסורי החזיר את הביטחון והיציבות בעיר אשיך מסכין בפריביריה של מחוז דרעה