משרד הבריאות והיוניסיף דנו בהפעלת שיתוף הפעולה במגמה לשפר את מצב הילדים הבריאותי

דמשק – סאנא

שר הביראות ד”ר ניזאר אל-יאזג’י דן עם הנציג של ארגון היוניסיף בדמשק “הנאא סנג’ר” בדרכים לחזק את שיתוף הפעולה כדי להבטיח את המצרכים הדרושים לילדים ולשפור מצב הבריאות שלהם.

1

יאזג’י הדגיש שהמשרד מקפיד על המשך התוכניות להכין את הצוותים הבריאותיים המאומנים על הגישת הטפול הרפואי לאם ולפעוט במרכזי הבריאות.

סנג’ר מצדה ציינה כי ארגון יוניסיף ימשיך לשתף פעולה עם משרד הבריאות בנושאי הבריאות של הילדים.