בחסותו של הנשיא מר בשאר אל-אסד נתקיימו טקסי קורס חדש של בוגרי המכללה הצבאית