הפקוד הצבאי העליון פרסם הודעה בדבר המבצעים המוצלחים נגד הטרור