ההודעה של הצבא הסורי הקשורה בשליטה על האזור החופשי בעיר חלב בנוסף ל 13 כפרים בפרברי חמא ולטקיה