ספינות המלחמה הרוסיות בים כסף הפגיזו בהצלחה את מוצב ארגון דאעש בסוריה