הנשיא אסד בראיון עם כמה כלי תקשורת רוסיים ושודר ברשת רוסיה היום ,ורשתות אחרות