יאזג’י: משרד הבריאות מספק בחינם את התרופות לכל המחלות המדביקות

דמשק – סאנא

הסימפוזיון המרכזי נערך ביוזמת משרד הבריאות בדמשק, שהזדמן עם היום העולמי של מחלות הכבד, והדרכים לטפל במחלות האלה ולמנוע התפשטותן.

בהופיעו בפני הנאספים בסמפוזיון שר הבריאות נזאר יאזג’י הדגיש שמשרדו מעניק עדיפות לנושא של מחלות דלקת הכבד ושאר המחלות המדביקות, וזאת דרך הבדיקות המתמשכות ונקיטת הצעדים הדרושים בתחום השמירה על בריאות הצבור ובריאות המנע בפני המחלות השונות.

השר ציין את הצורך להשקיע את מיטב המאמצים מצד הרשויות הצבוריות ובעקר לאחר שבניתונים האחונים של ארגון הבריאות העולמית נאמר כי “האזור המזרח התיכוני הוא האזור המושפע ביותר במחלת דלקת הכבד ברמה העולמית”.

המשרד -אמר השר- מספק את כל התרופות המיוחדות לטפול בכל המחלות המדביקות ובכללן דלקת הכבד הווירוסית בכל מרכזי הבריאות במחוזות וללא תשלומים, על אף האתגרים והקשיים שעומדים בפני המשרד בנוסף לספוק הדרישות להקנית המידע הרפואי הדרוש והמתאים.