מבזקים

כיבוי שריפות אשר התפשטו בשדות הפירות והחיטים במחוז א-סואדאא